Inicio - Recaudación municipal - Autoliquidaciones - Certificado residencia - Facturación electrónica
.: CAMPAMENT D'ART 2014 :.
* Camps obligatoris
DADES PERSONALS PARE / MARE / TUTOR
Identif.(NIF/CIF/NIE) * Nom * Primer Cognom  * Segon Cognom Segon Cognom
eMail Telèfon Mòbil Direcció *
Codi Postal * Localitat * Municipi * Província *
 
DADES BENEFICIARI
Nom i llinatges del beneficiari * Data naixement (dd/mm/aaaa)*
DADES DEL CAMPAMENT
Denominació del campament *  
 
    
DESCUENTOS


IMPORT TOTAL
     
FORMA DE PAGAMENT
   
 
Les dades recollides en aquesta sol•licitud seran tractades en un fitxer informàtic la informació del qual està destinada a l’Administració i als propis interessats. (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).
                                             
© 2010 Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 
Texto Legal  |  Política de privacidad

Acerca de los certificados SSL