Inici - Recaptació municipal - Autoliquidacions - Certificat residència - Facturació electrònica
AUTORIZACIONS
.: CAN BLAU :.
*  Camps obligatoris
DADES ALUMNA/E
Identif.(NIF/CIF/NIE) * Nom beneficiari * Llinatges* Data naixement (dd/mm/aaaa)*
Domicili beneficiari * Codi postal beneficiari*
Compte domiciliació bancària * eMail* Mòbil*
DADES DEL PARE / MARE / TUTOR EN CAS DE SER MENOR D'EDAT
Identif.(NIF/CIF/NIE) Nom Llinatges Mòbil
DADES PERSONALS ALTRE TUTOR
Identif.(NIF/CIF/NIE) Nom Llinatges Mòbil
CURS
Nom Curs *
 
    
Sol·licitud segon instrument (Solament alumnes de segon d'ensenyaments elementals (Opcional))

DESCOMPTESIMPORT
     
FORMA DE PAGAMENT
   
 
Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Sant Josep de SA Talaia i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.
                                             
© 2010 Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia  
Texto Legal  |  Política de privacidad

Acerca de los certificados SSL