Inicio - Recaudación municipal - Autoliquidaciones - Certificado residencia - Facturación electrónica
.: ESCOLES D'ESTIU :.
* Camps obligatoris
DADES PERSONALS PARE / MARE / TUTOR
Identif.(NIF/CIF/NIE)* Nom * Primer Cognom Segon Cognom
eMail Telèfon Mòbil Direcció *
Codi Postal * Localitat * Municipi * Província *
 
DADES BENEFICIARI
Nom i llinatges del beneficiari * Data naixement (dd/mm/aaaa)*
CONCEPTES ESCOLA D'ESTIU
Centre Periode
 
Descomptes Altres serveis  
CONCEPTES SETMANES EXTRES
Centre Periode

 
A les setmanes extres s'aplicaran els descomptes indicats en l'apartat anterior (Conceptes escola d'estiu)
    
IMPORT TOTAL
     
FORMA DE PAGAMENT
   
 
 
Les dades recollides en aquesta sol•licitud seran tractades en un fitxer informàtic la informació del qual està destinada a l’Administració i als propis interessats. (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).
                                             
© 2010 Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 
Texto Legal  |  Política de privacidad

Acerca de los certificados SSL