Inicio - Recaudación municipal - Autoliquidaciones - Certificado residencia - Facturación electrónica
.: IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ALTA) :.
* Camps obligatoris
DADES PERSONALS
Identif.(NIF/CIF/NIE)* Nom * Primer Cognom  Segon Cognom
eMail Telèfon Mòbil Direcció *
Localitat * Municipi * Província *
   
DADES VEHICLE
Data d'alta Classe de Vehicle * Marca * Model *
Número de bastidor * Càrrega Fiscal (Cv) *
 
    
IMPOST
     
FORMA DE PAGAMENT
   

Segons l'opció de pagament que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:

  • Si preferiu pagar en efectiu / compte bancari, imprimiu els fulls d'autoliquidació i porteu-lo a una entitat bancària col·laboradora. Una vegada hagueu pagat l'impost, podreu continuar amb la gestió de matriculació del vehicle.
  • Si pagueu telemàticament, haureu acabat el tràmit. Imprimiu el justificant de pagament per continuar amb la gestió de matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.
 
Les dades recollides en aquesta sol•licitud seran tractades en un fitxer informàtic la informació del qual està destinada a l’Administració i als propis interessats. (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).
                                             
© 2010 Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 
Texto Legal  |  Política de privacidad

Acerca de los certificados SSL