Inici - Recaptació municipal - Autoliquidacions - Certificat residència - Facturació electrònica
.:. Identificació per a l'obtenció del certificat de residència .:.
 
DNI/NIE*:
Data naixement:   (dd/mm/aaaa)
 
* El DNI/NIE s'ha de teclejar complet, sense espais, punts ni guions, incloent la lletra corresponent i tenint una longitud de 9 caràcters. Empleni amb zeros a l'esquerra si fos necessari:
    - Per als DNI: 8 números + lletra
    - Per als NIE: lletra + 7 números + lletra

Per als menors sense DNI, indicar el DNI/NIE del pare o de la mare y la data de naixement del menor.
 
 
Nota sobre l’expedició de certificats de residència:
  • Familiars de ciutadans d’Estats membres de la Unió Europea o d’altre Estat part en l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu.
  • Ciutadans nacionals de tercers països residents de llarga durada.
Els esmentats ciutadans només podran tramitar la sol•licitud de certificats de residència de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament ja que, d’acord amb l’establert en la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013 (disposició addicional tretzena), la seva identitat s’haurà d’acreditar mitjançant la targeta espanyola de residència de familiar de ciutadà de la Unió o d’identitat d’estranger en la que ha de constar la seva condició de resident de llarga durada, respectivament. Els esmentats documents han d’estar en vigor.
© 2010 Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia  
Texto Legal  |  Política de privacidad

Acerca de los certificados SSL